ProAktiv Säkerhet hjälper er med säkerhetslösningar

inom Larm, kameraövervakning, passage samt ett komplett fysiskt skydd till ert företag eller bostad. Behovsanalys, projektledning, montage och slutbesiktning!
>

Inbrottsskydd i Stockholm

Inbrottsskydd, intrångsskydd, och fysiskt skydd

ProAktiv Säkerhet hjälper er med inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem, samt komplett fysiskt skydd för att kunna minimera hot och inbrott. Hör av er till oss redan idag så hjälper vi er med ert inbrottsskydd.

Välkommen till ProAktiv Säkerhet - Er helhetsleverantör av säkerhetslösningar

ProAktiv Säkerhet levererar säkerhetstjänster och produkter till företag, förening och privatperson i Stockholm och runt om mälardalen. Vi är specialiserade med att tillgodose er med en helhetslösning inom teknisk- och fysiskt säkerhet samt även mekanisk och el-lås. Vi vet att det oftast inte bara behövs en säkerhetsåtgärd. En kombination av en bra teknisk lösning med inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem och ett bra fysiskt skydd, som t.ex. bra fönsterskydd och bra dörrar/portar. Ett bra godkänt låssystem är en mycket viktig del av en säkerhetslösning.

När det gäller säkerhet finns det ingen standard som passar alla. Hos oss får ni en anpassad säkerhetslösning som uppfyller just era behov.

Oavsett om ni är ute efter en helt ny säkerhetslösning, eller har en befintlig installation på plats, så hjälper vi er.

Vi är med er hela vägen, från projektering och installation till service, underhåll och användning. Vi har 25 års erfarenhet av säkerhetslösningar och hjälper er med val av larmcentral och bevakningsföretag.

ProAktiv Säkerhet säljer, projekterar och monterar det tekniska skyddet!

ProAktiv Säkerhet har ett brett sortiment inom inbrottslarm, övervakningskameror och passersystem, för att kunna tillgodose ert specifica behov av inbrottsskyddet. För att kunna säkerställa den totala säkerheten på ett företag eller en förening, så behövs ofta en kombination av ett bra tekniskt skydd. Ofta kan till och med behovet vara i kombination med ett bra fysiskt skydd.

Kamerövervakningen är under en expansiv utveckling. Vi har den senaste tekniken och kunskapen för att hjälpa er!

Vi har godkända produkter för alla tänkbara installationer och använder oss av polisens godkända larminstallatörer.

ProAktiv Säkerhet säljer, projekterar och monterar det fysiskt skalskydd!

Det fysiska skyddet finns till för att upptäcka, förhindra och stoppa stöld, sabotage, intrång. Det fysiska skyddet består av olika barriärer och skyddsåtgärder som sammantaget bildar ett anpassat och avvägt skydd mot fastigheten. Ett fysiskt skydd, från ProAktiv Säkerhet är en del av det skalskydd som sitter runt fastigheten, men även ett punktskydd inne i fastigheten som har en högre säkerhetszon. Det finns en mängd fysiskt skydd till en fastighet för att skydda er mot inbrott, sabotage eller företagsspioneri, och några exempel är galler, gallergrindar, rulljalusier, fönsterskyddsfilm, polykarbonat (härdad plast), säkerhetsdörrar och entrépartier.

Samtliga produkter är godkända enligt sin standard och monteras upp av godkända montörer för att tillgodogöra en hög säkerhet

ProAktiv Säkerhet säljer, projekterar och monterar det fysiska intrångsskyddet!

Ett Intrångsskydd är till för att försvåra att obehöriga kan komma in genom fastighetens entré och nå den verksamhet som finns där. Användningsområderna är obegränsade och exempel är personalingång och besöksinsläpp till företag, skolentréer, offentliga byggnader inom stat och kommun som behöver ha tillträdeskontroll, men även inom lokaltrafikens biljettkontroll. Ett tekniskt system (se under passerkontroll) övervakar så obehöriga inte kan passera och aktiverar ett larm vid obehörig passage. Efter att passagekontrollsystemet har kontrollerat behörigheten öppnas passagen. Entré-kontrollen har två speedgates, nämligen SpeedSec BP och SpeedSec FP. De är baserade på glasskivor som tillåter auktoriserad åtkomst. Beroende på modell och krav finns halvhöjds eller fullhöjdspaneler tillgängliga. Speedgate SlimSec är tillverkad med glaspaneler som öppnas i varje passageringsriktning. Vid panik eller strömavbrott, frigör öppningsrutorna passagevägen. Breda passager anpassande för funktionshindrade, t.ex. med rullstolar, finns som tillval.

Vid panik eller strömavbrott, frigör öppningsrutorna passagevägen. Breda passager anpassande för funktionshindrade, t.ex. med rullstolar, finns som tillval. Enheterna / intrångsskydd bildar effektiva optiska barriärer med attraktivt utseende. Högkvalitativa material såsom rostfritt stål, glas, trä, granit eller marmor betonar designfaktorn.

ProAktiv Säkerhet säljer, projekterar och monterar det fysiska områdesskydd!

ProAktiv Säkerhet ger er som en totalentreprenör en säkerhetslösning som är hållbar och vi ser inte bara till att en del av säkerhetsbehovet löses, utan tillhandahåller ett komplett skydd av ert område. Vi riskbedömer, analyserar och åtgärdar genom effektiv och hållbar planering. Vi projektleder montaget i säkerhetsarbetet, så ni kan fokusera på ert företag.